صرفه جویی انرژی در ماشین لباس شویی

 جهت صرفه‌جویی انرژی در ماشین لباسشویی هنگام خرید و استفاده به موارد زیر توجه فرمایید.

الف) در هنگام خرید ماشین لباسشویی باید به موارد ذیل توجه کنید :

 1. ماشین لباسشویی را انتخاب كنید كه ضمن داشتن علامت استاندارد دارای رده انرژی بالاتری در برچسب انرژی باشد.
 2. ماشین لباسشویی را انتخاب کنید که چرخه های مختلف شست‌و‌شو و آبکشی داشته باشد، زیرا بیشترین مقدار مصرف انرژی در ماشین‌ لباسشویی (حدود 90 درصد) مربوط به گرمایش آب است .
 3. بسیاری از ماشین های لباسشویی 110 تا 150 لیتر آب در هر چرخه شست و شو مصرف می کنند. ماشین لباسشویی را انتخاب کنید که وقتی لباس آن کمتر است ، آب کمتری نیزمصرف کند. برخی از انواع ماشین ها مجهز به کنترل‌کننده برقی هستند که میزان آب را به طور خودکار ، بر حسب حجم لباس کنترل می کند.
 4. ماشین لباسشویی را انتخاب کنید که مجهز به سیستم آب‌گیری با دوران است. سرعت دورانی بیشتر،سبب آب‌گیری بهتر لباس ها و در نتیجه کاهش مصرف انرژی برای خشک کردن لباس هاست. آب‌گیری مکانیکی با دوران ، بسیار با صرفه تر از آب‌گیری حرارتی (حرارت دادن لباس‌ها در خشک‌کن) است.همچنین سرعت دوران ماشین‌های جلودری(محور افقی) بیشتر از انواع بالادری (محور عمودی) است.
 5. ماشین های لباسشویی جلودری (محور افقی) حدود یک سوم از انواع ماشینهای با محور عمودی آب مصرف میکنندوعلاوه بر این  کارایی شست‌وشو در ماشینهای با محور افقی نیز بیشتر است.
 6. در هنگام خرید ظرفیت ماشین لباسشویی را متناسب با تعداد افراد خانواده انتخاب نمایید

ب) در هنگام استفاده ازماشین لباسشویی موارد ذیل را جهت کاهش مصرف انرژی مد نظر داشته باشید: 

 1. قبل از استفاده از ماشین لباسشویی، دفترچة راهنمای آن را مطالعه كنید.
 2. تا حد امكان از برنامه دورهای كم آبكشی برای آبكشی البسه استفاده كنید.
 3. به جای استفاده از خشك‌كن ماشین لباسشویی از هوای آزاد جهت خشك كردن البسه استفاده‌ كنید.
 4. ازماشین لباسشویی زمانی استفاده كنید كه لباس كافی برای شستن داشته باشید.
 5. فیلتر و دهانة پودر ماشین لباسشویی را به طور منظم تمیز كنید. توجه داشته باشید كه نظافت ماشین لباسشویی، مصرف انرژی را كم میكند و همچنین عمر دستگاه را افزایش میدهد.
 6. درجه ترموستای آبگرمکن ماشین را کم کنید. تنظیم روی 50 درجه سلسیوس ، برای اغلب خانه ها کافی است.
 7. هنگام شستشو از برنامه شستشوی اقتصادی لباس استفاده كنید، این برنامه علاوه بر كاهش میزان برق لازم برای گرم كردن آب، میزان آب مصرفی جهت شستشو را نیز كاهش میدهد. آب گرم محل مسكونی در ماشین لباسشویی در كاهش مصرف انرژی بسیار مؤثر است.
 8. برای شستن لباس از درجة حرارت مناسب آب، استفاده شود و برای آبكشی از آب سرد استفاده كنید.
 9. از به كار بردن ماشین لباسشویی در ساعتهای اوج مصرف برق خودداری كنید.