گام 2- بهبود کارایی انرژی در روشنایی

 

بهينه ­سازی سیستم­های روشنايي، دومين مرحله در پروسه بهينه ­سازی ساختمان است. در این نوع رویکرد مرحله ­ای، بهبود وضعیت روشنايي پس از بازرسی و نظارت مقدماتي قرار می­ گیرد و این امر بدلیل تاثير بسزای سيستم روشنايي بر بارهای گرمايشی و سرمايشی و كيفيت برق مي ­باشد

سیستم­های روشنايی بخش بزرگی از برق مورد استفاده در ساختمان­های تجاری را مصرف می­ کنند و به دليل بار حرارتی كه ایجاد مي­ كنند روی سایر سيستم­ها تاثير مي­ گذارند. با استفاده از منابع روشنايی با راندمان بالا، تجهيزات جانبی مناسب و سيستم­های كنترل روشنايی، علاوه بر اینکه میزان مصرف انرژی در بخش روشنايی كاهش می یابد، بلكه وضعیت روشنایی محيط نيز بهبود پيدا كرده و بر وضعيت سيستم تهويه ­مطبوع نيز تاثیرگذار خواهد بود.

تمامی اهداف بهينه ­سازی روشنايی بايستی با اهداف کلی شركت و سیاست­های انرژی سازمان سازگار باشد. همچنین می ­بایست شامل دستورالعمل­هایی برای بازرسی و نظارت جهت اطمینان از عملکرد مطلوب سیستم­­های نصب شده باشند تا اين اطمینان حاصل گردد که اين سیستم­ها در طول عمر مفید خود، کارايی مورد انتظار را خواهند داشت.

باید به خاطر داشت، كه فرآيند بهسازی ساختمان به يكباره حاصل نمی­ گردد بلکه نوعی روند مرحله­ ای است. برای اطمینان از اینکه بهینه ­سازی روشنایی منجر به ایجاد سیستمي كارا می ­گردد بايد دستورالعمل­های زیر را دنبال نمود:

  • طراحي سيستم به منظور کسب روشنایی مطلوب متناسب با كاربری
  • توزیع روشنایی به منظور جلوگيری از خیرگی
  • استفاده از نور روز مادامي كه امكان داشته باشد، البته بايستی توجه داشت كه از تابش مستقيم خورشيد اجتناب شود. نصب سيستم­های كنترلي جهت كاهش مصرف سيستم­های روشنايي با بهره ­مندی از نور روز
  • استفاده از سيستم­های كنترل اتوماتيك براي خاموش كردن چراغ­ها يا كم كردن نور به میزان كافی و مورد نیاز
  • طرح ­ريزی اجرای بازرسی و نظارت تمامي سيستم­های روشنايی جهت اطمينان از عملكرد مطلوب و برنامه ­ریزی برای انجام بازرسی و نظارت اوليه دوره ­ای سيستم­ها
  • طراحی سيستم­های روشنايی با در نظر داشتن برنامه ­های تعمير و نگهداری مستمرمشتمل بر تعویض لامپ­ها و تمیز کردن تجهيزات جانبی