گام 1-بازرسی و نظارت مقدماتی

در بازرسی و نظارت مقدماتی مراحل زیر را گام به گام پیگیری می نماییم.

نظارت مقدماتی ساختمان

مرحله نظارت مقدماتي، با بررسی ساختمان آغاز می­ شود، این مرحله درک و شناخت از چگونگی عملکرد سيستمهاي ساختمان و وضعيت تعمیر و نگهداری آنها، شناسایی راهكارها و انتخاب اقدامات مقرون به صرفه جهت اجرا را در پی خواهد داشت. برای دستیابی به این اهداف لازم است اقدامات زیر بعمل آید.

 • بررسی مستندات ساختمان شامل: مستندات طراحی اوليه، ليست تجهیزات، نقشه­ هاي مربوط به سیستم­ های مصرف­ کننده انرژی، مستندات سيستم­هاي کنترلی، دستورالعمل­ های تعمير و نگهداری و ... .
 • بررسی وضعيت نظارت بر سیستم­ های انرژی كه مي­ تواند در تعيين مشكلات ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. متغیرهایی که معمولا مورد بررسی قرار می­ گیرند عبارتند از: میزان کل مصرف انرژی در ساختمان (شامل برق، گاز و ...)، تفكيك مصارف انرژی، پارامترهای عملکردی (مثل دما و فشار )، اطلاعات آب و هوايي، وضعیت تجهیزات و زمان كاري آنها، موقعیت عملگرها (actuators) و نقاط تنظیم حسگرها و تجهیزات
 • تست عملکردی ساختمان و بخشهای مختلف، در اين بخش كل يا قسمتي از تجهیزات راه­ اندازی می­ شود و نتايج آن در تمام بخش­ هاي عملياتي بررسي و اندازه­ گيري شده و ثبت مي­ گردد. نتایج تست عملكردی ممكن است در تعيين اينكه آيا ساختمان به فرآيند بهسازی نياز دارد و یا اقدامات بهینه سازی مقرون به صرفه است، مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال ممكن است طي فرآيند آناليز گازهاي احتراقي، ناهماهنگي در درصد گازهاي خروجي مشخص شود. این حالت مي­ تواند بیانگر آن باشد که با تنظيم بويلر، صرفه­ جویی در انرژی حاصل می­ شود.

بعد از تعیین پتانسیلهای صرفه‌جویی در مرحله نظارت مقدماتی، لازم است قبل از ادامه فعالیتها، نسبت به بهینه‌سازی ساختمان براساس راهکارهای مشخص شده در این گام اقدام گردد. باتوجه به گسترش فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور، می‌توان جهت اجرای اقدامات بهینه سازی به یکی از روشهای زیر اقدام نمود.

 • اجرای کار بصورت کلید در دست (Turnkey) ، معمولا در مواردي استفاده مي­ شود که مشاور توانايي ارائه خدمات را داشته و پرسنل ساختمان زمان كافي و یا مهارت لازم را در اختيار نداشته باشند. مهمترین فایده این روش اين است که تنها یک قرارداد با مالک منعقد می­ شود و سایر موراد توسط مشاور مديريت مي­ گردد.
 • اجرای کار تحت نظارت مشاور، در این صورت مشاور فقط بر اجرای پروژه نظارت می­ کند و مستقیما وظیفه اتمام پروژه را برعهده ندارد. این استراتژی، زمانی که پرسنل ساختمان دارای مهارت بوده و زمان كافي براي اجراي پروژه را داشته باشند ولي در عين حال مهارت خاص مشاور نیز مورد نیاز ­باشد، بهترین روش است. همكاري با مشاور، مهارت پرسنل ساختمان را افزايش داده و توانايي آنان را در تعمير و نگهداري سيستم­هاي ساختمان افزايش مي­ دهد.
 • اجرای کار توسط مالک ساختمان، در مواردي مناسب است كه مالک ارتباطات قوی با پیمانکاران خدماتي و مهندسی داشته و قادر به اجرا و مشخص نمودن اقدامات نظارت مقدماتي باشد.

در هريك از رویکردهاي فوق­ الذكر مي­ توان پيشنهادات ارائه شده را طبقه­ بندي نمود تا محدودیت­ های بودجه­ ای مشکل­ ساز نگردد. اجرای تمام یا بخش عمده­ اي از اقدامات در اسرع وقت، اهمیت پروژه را حفظ کرده و مشارکت پرسنل ساختمان و حداکثر صرفه­ جویی در هزینه را در پی خواهد داشت. 

بعد از پایان یافتن اقدامات بهینه سازی، لازم است نسبت به بررسی عملکرد ساختمان و تعیین نتایج فعالیتها، اقدام شود. در اين مرحله ممكن است راه کارهاي جدیدی در بهسازي ساختمان مشخص شود. این راه کارها می­ توانند به عنوان مبنایی در جهت بهینه سازی­ های مداوم به کار روند. توجه به این نکته ضرورت دارد که اجرای پروژه، به معنای پایان پروژه نیست. بدون آموزش پرسنل ساختمان و بدون برنامه های منظم تعمير و نگهداری، مزایای حاصل شده پايدار نخواهد بود. مالک ساختمان باید از مشاور درخواست نمايد تا آموزش­های لازم برای پرسنل ساختمان را در مرحله پایاني پروژه انجام دهد. جلسه آموزشی مي­ بايست به صورت کارگاه آموزشی به همراه بازدید از تجهیزات ساختمان باشد. بهتر است جلسه آموزشی با تهیه فیلم مستند گردد تا بعدا نیز به عنوان منبعی برای آموزش پرسنل جدید، مورد استفاده قرار گیرد.

یک طرح تعمیر و نگهداری معمولی، شامل فهرست اقدامات نگهداری و برنامه­ ای برای اجرای آنها می­ باشد. چک­ لیست­ها در هر قسمت به صورت جداگانه نگهداری شده و پس از اجراي امور به روز می­ شوند. گنجاندن عملیات جديد در بین طرح­ های جاری، مستلزم دقت فراوان در ثبت نقاط تنظیم، پارامترها و تنظیمات کنترلي می­ باشد. این مطلب بدین معناست که در صورت اعمال تغییرات عملکردی، لازم است شرایط بهره برداری ساختمان مجددا ارزیابی گردد. بر این اساس می توان نسبت به بازرسی مجدد ساختمان اقدام نمود.

 bc01

فرایند بازرسی مجدد مرحله ای است که از آن طریق می توان از تداوم اقدامات بهینه سازی اطمینان حاصل نمود، بطور کلی انجام نظارت مقدماتی و بازرسي مجدد، سبب می گردد تا سطح بهینه عملکرد ساختمان حفظ گردد. زمان اجراي بازرسي مجدد، بسته به ايجاد تغییر در استفاده از تجهیزات، کیفیت برنامه­ های تعمیر و نگهداری و تكرار بروز مشکلات عملیاتی، متفاوت است. ازجمله عواملي كه نشا ن­دهنده لزوم بازرسي مجدد مي­ باشند، عبارتند از:

 • افزایش غیرمعقول استفاده از انرژی
 • افزایش شكايات درخصوص مسائل رفاهی
 • افزایش مصرف شبانه انرژی
 • آگاهی از وجود مشکلات و کمبود وقت يا كمبود دانش فنی در جهت رفع آنها
 • ايجاد تغيير در تنظيمات كنترلي بوسیله کارکنان یا ساکنین برای رفع سریع مشکلات
 • خرابی مكرر تجهیزات
 • نياز به تعویض سيستم کنترلي یا سیستم اصلی از زمان آخرین نظارت

فرایند بازرسي مجدد مشابه فرایند نظارت مقدماتي است. البته از آنجا كه بخشي از فرآيند برمبناي مستنداتي است كه قبلا تهيه شده است بنابراين می­ تواند کم هزینه­ تر باشد. در بازرسي مجدد معمولا راهكارها شامل موارد كم­ هزينه­ تر مي­ گردد البته ممكن است در برخي موارد طراحي دقيق، ارائه برنامه زمان­بندي و تحليل اقتصادي نيز انجام گردد. در اغلب موارد، بازرسي مجدد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه مي­ باشد. دراین موارد، تجهیزات اندازه گیری و ثبت اطلاعات در محل­هاي مورد نظر نصب می­ شود تا عملكرد سيستم مورد بررسي دقیق تری قرار گيرد.

به عنوان بخشی از فرایند نظارت مقدماتي، همه اجزاي ساختمان و تجهیزات مصرف کننده انرژی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهند گرفت. بررسي سیستم­های روشنایی، بارهای جانبي، سیستم­های توزیع هوا و سيستم­های گرمایشی و سرمایشی در حيطه كاري شركت­هاي خدمات انرژي (ESCO) مي­ باشد. براساس نتايج بررسي، پتانسیلها و راهكارهاي صرفه­ جويي شناسايي شده و بهترين اقدامات جهت اجرا تعيين مي­ گردند. در هر صورت انجام تعمیرات ساده به محض مشخص شدن، معمولا مؤثرترین استراتژی می­ باشد. اقدامات ساده­ اي مانند كاليبره کردن حسگرها نه تنها عملکرد جاری ساختمان را بهبود می­ بخشد بلکه شرایط آسایشی را نیز مطلوبتر می نماید. در مرحله نظارت مقدماتی، بررسی اجمالی تمامی بخشهای عمده ساختمان شامل سیستم روشنایی، بررسی بارهای جانبی، سیستمهای توزیع هوا و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی انجام می شود که نتایج بدست آمده در این مرحله به عنوان اطلاعات اولیه مراحل بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

نظارت مقدماتی بر سیستم روشنایی

سیستم­های روشنایی جز لاینفکی از یک محیط کاری مناسب می ­باشند. کلیه سیستم­های روشنایی، در طول زمان دچار افت کارایی می ­شوند. برخي از تلفات نظير كاهش نور، به علت عمر تجهيزات روشنايي اجتناب ­ناپذیر است. با این وجود می ­توان برخی از دلايل کاهش کارایی سيستم مانند نامناسب بودن سيستم­هاي کنترلی، انباشته شدن گرد و غبار بر روی تجهيزات و کاهش ميزان نوردهی را از طریق برنامه­ هاي تعمیر و نگهداری مناسب به حداقل رساند. تنظیم یک سیستم روشنایی باید طبق روند ذیل صورت پذیرد:

 • داشتن برنامه مناسب تعمیر و نگهداری برای تعویض لامپ­ها و نظافت لوازم و تجهیزات
 • اندازه­ گيري میزان روشنایی و حصول اطمينان از ميزان مناسب آن
 • كاليبره كردن سيستم­هاي کنترل روشنایی

نظافت دوره­ ای تجهيزات روشنايي و تعویض لامپ­ها و بالاست­های سوخته، در افزايش ميزان روشنايي به شكل قابل توجهي تاثيرگذار است. این موارد جزئی و ساده، که هزینه چندانی هم ندارد، می­ تواند سطح روشنایی ساختمان را به طراحی اولیه­ اش نزدیک كند. پس از آنکه تمیز کردن و تعویض لامپ­ها به اتمام رسيد، مي­ بايست سطح روشنایی را اندازه­ گیری نمود تا مشخص شود که آیا میزان روشنایی برای اموري که در آن فضا انجام خواهد شد، مناسب مي­ باشد يا خیر. از آنجا که ممكن است نوع كاربري فضا در طول زمان تغيير كند، لذا تنظیم روشنایی متناسب با شرايط بهره برداری و ساکنین فعلی آن امری ضروري مي­ باشد. فضاهایی که داراي سطح روشنايي كمتر يا بيشتر از ميزان مورد نياز هستند، باید به سطح مطلوب برسند. همچنین یکنواختی روشنایی نیز باید بررسی شود چرا که تعویض محل قرارگيري اثاثیه و حتی دیوارها ممکن است بر توزیع روشنایی اثر بگذارد. هنگامیکه سطح روشنایی و یکنواختی مناسب درفضا بدست آمد، باید سيستم­هاي کنترل اتوماتیک روشنايي مورد بررسي قرار بگيرند. بسته به استراتژي­هاي ويژه هر ساختمان، ممكن است از کنترل­های اتوماتیک متفاوتی براساس زمان، سكونت و ميزان سطح روشنايي استفاده شود. ممکن است سيستم­هاي کنترلي در حین نصب به طور صحیح کالیبره نشده باشند و یا ممکن است ساکنین ساختمان آنها را دست کاری کرده باشند. تنظیم سيستم­هاي کنترلي و سنسورهای مربوط به آنها، منجر به كاهش شكايات ساکنین شده و همچنين صرفه­ جویی انرژی را به همراه دارد.

بسیاری از ساختمان­ها از EMS ها، ساعت­های ورود و خروج و تایمرها، برای کنترل اتوماتیک روشنایی برمبنای جدول زمانبندی پیش­ بینی شده، استفاده می­ کنند. این سیستم­ها نیازمند برنامه­ ریزی هستند تا اطمينان حاصل شود كه روشنایی­ها تنها زمانیکه ساختمان دارای سکنه است مورد استفاده قرار می گیرند و کنترل­های غیراتوماتیک نیز در جایی که لازم است، کار می­ کنند. برنامه روشنایی خارج ساختمان، باید در طول سال متناسب با فصول تغییر کند. عملکرد حسگرهای حساس به حضور افراد مي­ بايست از نظر ميزان حساسیت و تاخیر زمانی، متناسب با شرایط و الزامات هر فضا تنظيم گردد. محل نصب حسگر نیز باید بررسي شود تا اطمينان حاصل شود که کل فضا را پوشش می­ دهد. همچنین باید از قرار گرفتن حسگرها در نقاط کور جلوگیری نمود. تمام فوتوسلهای داخلی و خارجی باید بررسی شوند تا از كاهش ميزان روشنايي در طول روز در حد مناسب و تغيير ميزان بهره­ مندي از روشنايي روز براساس نياز اطمينان حاصل شود.

صرفه­جویی­های مرتبط با تنظیم روشنایی متناسب با کیفیت و عملکرد فعلي سیستم روشنایی متفاوت خواهد بود. برای مثال ممکن است، تنها با تمیز کردن لامپ­ها سطح روشنايي از 10 درصد به بیش از 60 درصد افزايش يابد. کالیبراسیون حسگرهای حساس به حضور افراد و فوتوسل­ها می­تواند با کاهش مصرف انرژی، عملکرد سيستم را تا 50% بهبود دهد.

نظارت مقدماتی بر بارهای جانبي

بارهای جانبي می‌توانند افزایش مصرف انرژی ساختمان را به همراه داشته باشند. در روند نظارت مقدماتي می‌توان با کاهش مصرف انرژی تجهیزات و درزگیری روزنه­ های ساختمان بارهای جانبی را کاهش داد. در بسیاری از ساختمان­ها به دليل روشن ماندن تجهیزات و دستگاه­ های اداری در طول شب، اواخر هفته و مدت زمانی که مورد استفاده قرار نمی­ گیرند، انرژي به هدر می­ رود. از طريق فرهنگ­سازي درخصوص خاموش نمودن وسايل برقي غيرضروري در ميان پرسنل ساختمان، استفاده از وسايل الكتريكي دارای برچسب انرژي و ايجاد مديريت مصرف انرژي در بخش­هاي مختلف مي­ توان ميزان مصارف انرژي را كاهش داد. تجهیزات کارای انرژی نه تنها انرژی را به طور موثر استفاده می­ کنند، بلکه معمولا در حالت غیرفعال نیز دارای حالت خاموشی خودکار و با توان پايين جهت راه‌ اندازی مجدد هستند. غالبا نفوذ هوا بزرگترين دليل اتلاف انرژي از پوسته ساختمان مي­ باشد. هوای خارجي از طرق مختلفی مثل درز پنجره، در، دیوار و سقف به داخل ساختمان نفوذ می­ کند. ميزان نفوذ هوا به داخل ساختمان مي­ بايست مطابق استاندارد تعيين شده باشد. از پیامدهاي نفوذ بیش از حد هوا، افزایش انرژی مصرفی در میزان گرمایش و سرمایش است. همچنین نشت و خروج هواي داخل ساختمان به خارج، سبب افزایش مصرف انرژی در سیستمهای تهویه مطبوع می گردد. برای کاهش نفوذ هوا، مي­ بايست مراحل زیر را اجرا نمود:

 - برطرف كردن درزهای موجود در ساختمان با تعیین محل نشت آنها.
 - درزبندي با استفاده از مواد و روش­های مناسب، به طور مثال استفاده از نوارهای درزگیر برای درها، آب­ بندی و درزگیری شکاف پنجره­ ها و درزبندي كامل سيستم­هاي توزيع هوا در ديوار و سقف.
 - ترويج استفاده از در­های گردان،‌درها اتوماتیک و پرده های هوا، این تجهیزات به ميزان قابل توجهی از هدر رفتن هوای تهویه شده و ورود گرد و غبار جلوگیری می­ کنند.
 - كاليبره كردن درهای اتوماتیک به منظور کاهش اتلاف هوای تهویه شده.

توجه به این نکته ضروری است که کاهش نفوذ هوا، موجب کاهش بارهای گرمایشی و سرمایشی و حداقل 5 درصد کاهش هزینه های انرژی مصرفی بابت گرمایش و سرمایش ساختمان می گردد.

نظارت مقدماتی بر سیستم­های توزیع هوا

از دیگر مواردی که در مرحله نظارت مقدماتی بررسی می گردد، سیستم­های توزیع هوا می باشند. این مرحله شامل فرایند تست، تنظیم و بالانس این سیستمها می‌باشد. اجزای مختلف سیستم HVAC در فرایند تست، تنظیم و بالانس به گونه ­ای تنظیم می­ شوند که جریان­های آب و هوا با توجه به نیازهای بار، هماهنگ باشند. این مرحله با آزمایش و ارزیابی عملکرد فعلی تجهیزات و ارائه پیشنهادات بهینه سازی شروع می­ شود. سپس تنظیمات نرخ­های جریان هوا یا آب، به منظور متعادل­ سازی سیستم و بارهای ساختمان، صورت می­ پذیرد. مواردی که موجب جدیت و دقت بیشتر در انجام این فرایند می‌گردد عبارت از شکایت­های مکرر از طرف ساکنان به علت گرما یا سرما در ساختمان، تعمیرات ساختمان برای استفاده­ های مختلف و کاربریها و زمانبندیی های مختلف اشغال فضاها و نیاز به تنظیمات مداوم اجزاء سیستم HVAC، برای حفظ رفاه ساکنین می‌باشد.تحلیل فرایند تست، تنظیم و بالانس معمولا شامل بازبینی کلی اسناد طراحی ساختمان می­ شود. اجزا و پارامترهای سیستم HVAC که معمولا مورد بازرسی قرار می­گ یرند، مشتمل بر موارد زیر می باشند.

 • نرخ­های جریان سیستم هوا، شامل جریان هوای تغذیه، برگشتی، تخلیه شده و خروجی
 • نرخ جریان سیستم آب برای چیلرها، کندانسورها، بویلرها و کویل­های سرمایشی و گرمایشی اولیه و ثانویه
 • دمای سیستمهای توزیع انرژی گرمایشی و سرمایشی (بخش آب و بخش هوا)
 • موقعیت­ها و عملکرد سیستمهای کنترل توزیع کننده جریان هوا و آب
 • تنظیم­ های عملکرد و کنترل
 • سرعت و فشار فن­ها و پمپ­ها

صرفه­ جویی­ های مربوط به فرایند تست، تنظیم و بالانس از کاهش انرژی مصرفی در سیستم­های گرمایشی و سرمایشی حاصل می گردد که بالغ بر 20 درصد هزینه­ های گرمایش و سرمایش ساختمان را شامل می­ شود. تجهیزات تبادل حرارتی که هوای ساختمان را مورد سرمایش و گرمایش قرار می­ دهند، نیز باید مورد بازرسی قرار گیرند تا درصورت لزوم تمیز شوند. این تجهیزات معمولا شامل: کویل­های گرمایشی و سرمایشی نصب شده در دستگاه هواساز، فن کویل یا رادیاتور هستند. این دستگاه­ها معمولا با آب سرد یا گرم شده از واحد مرکزی، مورد تغذیه قرار می­ گیرند. همچنین کویل­های گرمایشی و سرمایشی می­ توانند قسمتی از یک مجموعه مثل سیستم تهویه مطبوع سقفی یا دستگاه هواساز مرکزی باشند. توجه به این نکته ضروری است که همه سطوح و فیلترها باید تمیز باشند، سطوح کثیف سرعت انتقال گرما را کاهش داده و اتلاف فشار را افزایش می­ دهد که موجب افزایش مصرف انرژی می­ شود. چگونگی تمیزکردن به نوع تجهیزات بستگی دارد:

- تميز كردن كویل­های سرمایشی و گرمایشی در هواساز و یا در یک سیستم سقفی شامل: هوای تحت فشار، دستمال­ها و برس­های خاکروبی، و آب با فشار زیاد، می­ باشد. هر یک از این تکنیک­ها منجر به کاهش میزان تجمع گرد و غبار می­ شود.

- تمیز کرن بخش آب سیستم­های گرمایشی و سرمایشی معمولا بدلیل عدم دسترسی امکان­پذیر نیست. روش­های شیمیایی معمولا بهترین روش، برای پاک کردن این سطوح هستند. روش­های متداول تصفیه آب و فیلترینگ بخش آب، برای کاهش گرد و غبار، تجمع و شکل­ گیری رسوبها توصیه می­ گردد. فیلتر سیستم­های بخش آب و بخش هوا نیز باید تمیز شده و درصورت لزوم تعویض شود.

علاوه براین مي­ بايست اطمينان حاصل شود که ترمینال­های فن­ کویل و یا رادیاتورها مسدود نشده باشد.، مسدود شدن این دستگاه­ها از چرخش مطلوب هوا جلوگیری کرده و گرما و سرمای نامناسبی ايجاد مي­ كند.

به طور کلی، هرچه سطوح انتقال گرما تمیزتر باشد، صرفه­ جویی بیشتری صورت می­ پذیرد. علاوه بر این پاکیزه کردن کویل­ها و فیلترها می­ تواند افت فشار در طول کویل را کاهش داده و میزان مصرف انرژی در فن یا پمپ را کاهش دهد.

نظارت مقدماتی بر سیستم­های گرمایشی و سرمایشی

تجهيزات گرمايشي و سرمايشي و همچنين سيستم­هاي كنترلي مربوط به سيستم­هاي گرمايشي و سرمايشي، ازجمله پتانسيل­ هاي صرفه­ جویی انرژي در ساختمان مي­ باشند. سیستم­هاي کنترلي نقش اساسی در ایجاد فضای راحت و مطلوب دارند. سنسورهای دما یا ترموستات­ها ممکن است با گذشت زمان از تنظیم خارج شوند. به دليل اينكه ترموستات­ های دیواری مرتبا توسط ساکنین تنظیم می­ شوند از حالت تنظيم اصلي خارج شده و منجر به اتلاف انرژي مي­ گردند. سنسورهایی که به دقت کالیبره نشده باشند می­ توانند سبب افزايش بارهای گرمایشي و سرمایشي شده و عدم آسایش ساکنین را ايجاد مي­ كنند. ساکنین ساختمان اغلب مایلند در صورت بروز مشکلات، خودشان دست به کار شوند. برای تعيين فرصت­هاي صرفه­ جويي سيستم­هاي كنترل گرمایشی یا سرمایشی اجرای مراحل زیر مناسب می باشد.

 • سنسورهای داخلي و خارجي ساختمان کالیبره شوند. تنظیم ترموستات اتاق، ترموستات داکت­ها، رطوبت­ سنج­ها و سنسورهای دما و فشار باید مطابق با طراحی اولیه ساختمان باشند. تنظیم این کنترل­ها معمولا به مهارت و تجهیزات خاصی نياز دارد و بهتر است كه اين مساله توسط شرکتهای خدمات انرژی یا يك فرد متخصص انجام شود.
 • کنترل دمپرها و شیرها مورد بازرسی قرار گيرند تا از عملكرد صحيح آنها اطمينان حاصل گردد. كنترل­هاي پنوماتيكي دمپرها جهت بررسي عدم وجود نشتي از شيلنگ هواي تحت فشار بازرسي شوند. همچنين وضعيت دمپرها از نظر درست باز و بسته شدن مورد بررسي قرار گيرند.
 • برنامه­ های عملکردی ساختمان مورد بررسي قرار گيرند. کنترلرهای گرمايش و سرمايش سیستم HVAC، باید طوری تنظیم شود که در طول ساعات استفاده از ساختمان درست کار کنند. كاربري ساختمان ممکن است در طول زمان به دفعات تغییر کند، بنابراین برنامه ­های کنترل می­ بایست متناسب با آن تنظيم شوند. همچنین برنامه­ های عملياتي در ساختمان باید به گونه­ ای تنظیم شوند كه از ميزان روشنايي در طول روز به بهترين شكل استفاده شود. زمانی که ساختمان خالی از سکنه است مي­ بايست دماي تنظيم براي سيستم­هاي گرمايشي و سرمايشي مشخص شود البته بايد به اين نكته توجه نمود که حتی زماني كه ساختمان خالی از سکنه است نیز به مقداری گرمایش یا سرمایش نیاز دارد. برای مثال، در مناطق آب و هوایی سرد، مقداری گرما برای جلوگیری از یخ زدگی لوله­ های آب نیاز است.
 • هزينه مصارف انرژي بررسی گردد. هزینه انرژي الكتريكي در ساعات اوج مصرف و ساعات مصارف كم با هم متفاوت مي­ باشند. در صورت امکان، تجهیزات باید در زمان­های غیراوج مصرف استفاده شوند. ممکن است برای برخي ساختمان­های خاص، استراتژی­های پیش گرمایش یا پیش سرمایش مورد نیاز باشد.

صرفه­ جویی حاصل از اقدامات تنظیم کنترل­ها، به ميزان قابل توجهي هزینه­ های سالانه سرمایش و گرمایش را كاهش می‌دهد. اجزای سیستم­های سرمایش و گرمایش هم می­ توانند به عنوان بخشي از فرصت­هاي صرفه­ جويي مورد بررسي قرار گيرند. در بخش سرمایش، اقدامات زیر می­ تواند مؤثر باشند: 

- دماي آب سرد و آب کندانسور مجددا تنظيم شوند. در ساختمانی كه داراي چیلر مرکزی مي­ باشد، عملکرد آن از طریق تنظیم دوباره آب سرد، تصحيح دمای آب سرد یا دمای آب کندانسور افزایش یابد.

- تصفیه آب و تميز كردن لوله­ هاي چیلر، پاک کردن لوله­ های چیلر و تصفیه آب می­ تواند عملکرد سیستم چیلر را با بهبود وضعيت انتقال حرارت، افزايش دهد.

- تخلیه کمپروسورهای رفت و برگشتی، برای چیلرهاي کوچکتر که از کمپرسورهای رفت و برگشتی استفاده می­ کنند، در صورتي كه سيستم كنترلي به طور صحيح پيستون­ها را به هنگام كاهش بار، تخليه بار كند، عملكرد چيلر افزايش مي­ يابد. اگر سيستم کنترلي اين فرآيند را به صورت صحيح اعمال نكند، آنگاه ممکن است سیستم در حین بارهای سرمایشی کم نیز عمل کند. از آنجا که شروع و خاتمه فرآيند سرمايش ذاتا ناكارا مي­ باشند، این گردش باعث کاهش کارآیی سیستم سرمایش می­ شود. همچنین افزایش تناوب می­ تواند باعث خراب شدن کمپرسور یا سیستم­های الکتریکی شود. تخلیه معمولا توسط سنسور فشار که برای فشار خاصي از اواپراتور تنظیم شده، کنترل می­ شود. این سنسور و کنترل­های وابسته به آن می­ توانند خراب یا از تنظیم خارج شوند.

در بخش گرمایش، اغلب می توان عملکرد بویلر را با یک تنظیم ارتقاء بخشید. به دلایل ایمنی بهتر است از افراد متخصص برای تنظیم استفاده شود. موارد زیر می­ تواند مؤثر باشد:

- تعمیر و نگهداری از تله بخار بویلر، سیستم تله بخار بویلر که کندانس و هوا را از سیستم جدا می­ کند، معمولا نیازمند تعمیر و نگهداری است. آنها معمولا در حالت باز یا بسته باقی می­ مانند. اگر تله بخار در حالت باز قرار گیرد، بخار می­ تواند از طریق بازگشت کندانس وارد اتمسفر شود، که در نتیجه میزان هدر رفت انرژی بالا می­ رود. تله­ های بخار مي­ بايست مرتبا از نظر نشتی بررسی شوند و اگر لازم بود تعمیر شوند.

- تنظیم هوای احتراق. برای بویلرهای با سوخت فسیلی، تنظیم هوای احتراق معمولا باعث بهبود عملکرد سیستم می­ شود. اصولا برای احتراق، هوای بیشتری نسبت به آنچه که مورد نیاز است، تغذیه می­ شود. هوای اضافی به جلوگیری از احتراق ناقص کمک می­ کند و این عمل باعث کاهش خطراتی مانند تولید دود و مونوکسیدکربن می­ شود اما اگر میزان هوای اضافی بیش از حد باشد، مقداری از سوخت برای گرم کردن این هوای اضافی هدر می­ رود. تنظیم هوای احتراق شامل تنظیم هوای احتراق وارد شده تا زمانی است که سطح اکسیژن اندازه­ گیری شده در گازهای دودکش به حداقل ممکن برسد.

- تمیز کردن لوله بویلر و تصفیه آب، همانند چیلرها، این اقدامات باعث بهبود انتقال حرارت در سیستم می­ شود. هر دو  بخش آتش و آب بویلر را می­ توان به صورت فیزیکی با سابیدن سطح و برخی اوقات از طریق رسوب زدایی توسط مواد شیمیایی، تمیز کرد. همچنین تصفیه آب گرم وبهره‌ گیری از سیستم سختی‌گیر نیز گزینه خوبی برای بهبود کارایی انرژی است.