گام 3- کاهش بارهای جانبی ساختمان

 

کاهش بارهای جانبی سومین مرحله برای ارتقاء و بهینه­سازی ساختمان است. در روش گام به گام، کاهش بارهای جانبی قبل از مشخص شدن بارهای سرمایشی و گرمایشی و بهبود سیستم تاسیسات اجرا خواهد شد.

منابع بارهاي جانبي دومین منبع افزایش بار و در نتیجه افزایش مصرف انرژی در ساختمان می‌باشند، به طور مثال می‌توان به افراد، کامپیوترها، لامپها و خود ساختمان اشاره نمود. این بارها می­توانند تاثيرات متفاوتي بر گرمایش، سرمایش و بارهای الکتریکی داشته باشند. با این وجود، ميزان تاثیر بارهای جانبی را می­توان با برنامه­ریزی­ صحيح و اجرای فرآيند بهسازی کارایی انرژی در ساختمان کنترل کرده و کاهش داد. با تحلیل دقیق این منابع و رابطه آنها با سیستم­ تهویه مطبوع، مي­توان ظرفیت تاسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع و هزینه­های بهینه­سازی را کاهش داد، چرا كه از علاوه بر کاهش ميزان مصرف انرژي در سیستم تهویه مطبوع، اتلاف انرژی نيز به حداقل مي­رسد. در ابتدا باید منابع بار جانبی ساختمان را ارزیابی و بررسی نمود تا بتوان فرصت­های بهسازي را تعیین کرد. سپس با كمك مهندسین مشاور، فرصت­هاي بهینه­سازی شناسايي شده و در نهایت مي­بایست اقدامات کارایی انرژی را اجرا نمود تا بارهای جانبی تحمیل شده بر سیستم­های گرمایش، سرمایش و الکتریکی کاهش یابد.

بهترین روش برای کم کردن بارهای جانبی شامل موارد زیر می­باشد:

  • کاهش مصرف انرژی تجهیزات (1- خرید تجهیزات راندمان بالا و دارای رده بالا در استاندارد برچسب انرژی، 2- توجه به الگوهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در حالت آماده بکار بویژه کامپیوترها و نمایشگرها، 3- آموزش صرفه‌جویی انرژی به کارمندان)
  • بهسازی پوسته ساختمان با بهبود وضعيت عایق­كاري، وضعيت جدارهاي نورگذر و پوشش سقف

کاهش بارهای گرمایش، سرمایش و انرژي الکتریکی در اين بخش به مقادير قبلي در بخش­هاي بازرسی و نظارت مقدماتي و روشنایی افزوده شده، و منجر به نصب تجهیزات HAVC كوچكتر و بالطبع با قيمت پايين­تر می­شود. مي­بايست تا جایی که ممکن است سعی شود تجهیزات HAVC تا زمانی که همه بارها کاهش نیافته­اند و تأثیر سیستم­های HAVC به طور مستقیم اندازه­گیری نشده­اند، نصب نشوند. در صورتی که نتوان نصب تجهیزات HAVC را به تأخیر انداخت، بايد ميزان کاهش بار را پیش­بینی نمود.